• Sitek EJ. Komentarz do tekstu: Teoria umysłu: wskazówka do interpretacji funkcjonalnych zaburzeń ruchowych (Theory of mind: a clue for the interpretation of functional movement disorders) Acta Neurologica Scandinavica 2022; 145(5): 571-578. Neurologia Praktyczna 2022, 4, 22-24.
 • Sitek EJ. Zaburzenia przetwarzania liczb i liczenia w praktyce neurologicznej. Neurologia Praktyczna 2021, 4 (119), t.21: 7-14.
 • Rost A, Sitek EJ, Tarnowski A. Wpływ poudarowych zaburzeń poznawczych na zdolność kierowania pojazdem. Aktualności Neurologiczne 2021, 22(2): 81-89.
 • Bandura A, Rogowska K, Sitek EJ. Zaburzenia neuropoznawcze: charakterystyka kliniczna, diagnostyka i terapia. [w:] red. K. Broczek & R. Dubiański. Onkologia geriatryczna w praktyce. Medical Tribune 2022. s.91-104.
 • Sławek J, Sołtan W, Sitek Choroba Huntingtona — w 20. rocznicę odkrycia genu IT15; patogeneza, diagnostyka i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 85–95
 • Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu choroby Huntingtona. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2011; 20(1):23-31.
 • Sitek EJ, Konkel A, Międzobrodzka E, Sołtan W, Barczak A, Sławek J. Kliniczne zastosowanie prób fluencji słownej w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2014, 49(2) 215-221.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Kuklińska M, Sławek J. Ograniczona zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2013; 48(4):383-389.
 • Sitek EJ, Sławek J, Wieczorek Samoświadomość objawów w chorobach Huntingtona i Parkinsona. Psychiatria Polska 2008; 42(3): 393-403.
 • Sitek EJ, Thompson JC, Craufurd D, Snowden J S. Unawareness of deficits in Huntington’s disease. Journal of Huntington’s disease 2014; 3: 125-135.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Reilmann R, Guzińska K, Harciarek M, Krysa W, Sławek J. Self-awareness of motor dysfunction in patients with Huntington’s disease in comparison to Parkinson’s disease and cervical dystonia. Journal of the International Neuropsychological Society 2011; 17 (5): 788-795.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Harciarek M, Guzińska K, Sławek J. Self-awareness of executive dysfunction in Huntington’s disease: Comparison with Parkinson’s disease and cervical dystonia. Psychiatry and clinical neurosciences 2013; 67(1): 59-62.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Robowski P, Schinwelski M, Wieczorek D, Sławek J. Poorinsight into memory impairment in patients with Huntington’sdisease. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 4:318-325
 • Banaszkiewicz K, Sitek EJ, Rudzińska M, Sołtan W, Sławek J, Szczudlik A. Huntington’s disease from the patient, caregiver and physician’s perspectives: three sides of the same coin? Journal of Neural Transmission 2012; 119: 1361-1365.
 • Soltan W, Sitek EJ, Wichowicz H, Wieczorek D, Slawek J. Abnormal gait and bradykinesia in the preclinical phase of Huntington’s Disease- psychogenic movement disorder? Acta Neuropsychiatrica 2011; 23: 315-317.
 • Konkel A, Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Zespół amnestyczny nakładający się na proces neurodegeneracyjny w przebiegu choroby Huntingtona - opis przypadku. Annales Academiae Medicae Gedanensis 2014,44, 71-79.

 • Narożańska E, Sołtan W., Sitek E.J. Diagnostyka i leczenie objawów neuropsychiatrycznych w chorobie Huntingtona. Neurologia po dyplomie 2017, 3, 32-39.

 • Sitek EJ. Mild cognitive impairment in Huntington’s Disease? Journal of the Neurological Sciences 2020, 413, 116779.

 • Martinez-Horta S; Horta-Barba A; Perez-Perez J; Sampedro F; De Lucia N; De Michele G; Kehrer S; Priller J; Migliore S; Squitieri F; Castaldo A; Mariotti C; Mañanes V; Lopez-Sendon Jl; Rodriguez N; Martinez-Descals A; Garcia-Ruiz P; Júlio F; Januário C; Delussi M; De Tommaso M; Noguera S; Ruiz-Idiago J; Sitek EJ; Nuzzi A; Pagonabarraga J, Kulisevsky J; On Behalf The Cognitive Phenotype Working Group Of The European Huntington’s Disease Network. Utility of the Parkinson’s Disease – Cognitive Rating Scale for the screening of global cognitive status in Huntington’s Disease. Journal of Neurology 2020, 267, 1527–1535.

 • Horta-Barba A, ..., Sitek EJ, Wallner R, ...., Kulisevsky J on behalf the Cognitive Phenotype Working Group of the European Huntington’s Disease Network. Arithmetic Word-Problem Solving as Cognitive Marker of Progression in Pre-Manifest and Manifest Huntington’s Disease. Journal of Huntington’s Disease 2020, 10(4) : 459-468.
 • Kaczyńska J, Sitek EJ, Witkowski G, Rudzińska-Bar M, Janik P, Sławek J., Edwin EMG, Zielonka D. Is deep brain stimulation effective in Huntington’s Disease? – a systematic literature review. [published online ahead of print, 2022 Jul 6]. Neurol Neurochir Pol. 2022; doi:10.5603/PJNNS.a2022.0050

 • Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Harciarek M, Brockhuis B, Dubaniewicz-Wybieralska M, Sławek J. Afazja pierwotna postępująca—zastosowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej. Polski Przegląd Neurologiczny 01/2014; 10(1):23-33
 • Harciarek M, Sitek EJ, Kertesz A.The patterns of progression in primary progressive aphasia - implications for assessment and management. Aphasiology2014; 28 (8-9): 964-980.
 • Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Barcikowska M, Sławek J. Is descriptive writing useful in the differential diagnosis of logopenic variant of primary progressive aphasia, Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment? Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;46:239-244.
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Kozłowski M, Wieczorek D, Przewłócka A, Narożanska E, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Overlapping and distinguishing features of descriptive speech in Richardson variant of progressive supranuclearpalsy and non-fluent progressive aphasia. Postępy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology) 2015;24:62-67
 • Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Narożańska E, Konkel A, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Writing in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to non-fluentaphasia. Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;49:217-222.
 • Sitek EJ,Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Krzyżon A, Narożańska E, Wieczorek D, Sławek J. Wykorzystanie analizy próbek mowy opisowej pacjentów z afazją pierwotną postępującą (PPA) w diagnostyce różnicowej wariantu PPA. Forum Logopedyczne 2015; 23: 75-83.
 • Barczak A. Pierwotna afazja postępująca-opis przypadku. Polski Przegląd Neurologiczny 2007, 3;2:110-115.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Brockhuis B, Muraszko-Klaudel A, Lass P, Harciarek M, Sławek J. Neuroimaging in the differential diagnosis of primary progressive aphasia- illustrative case series in the light of new diagnostic criteria. Polish Journal of Radiology 2014; 79: 251-258.
 • Kluj-Kozłowska K., Sitek E.J., Milewski S. Analiza jakościowa błędów nazywania oraz reakcji na podpowiedzi fonemiczne w różnicowaniu wariantów logopenicznego i niepłynnego afazji pierwotnej postępującej / Qualitative analysis of naming errors and responsiveness to phonemic cueing in differentiating logopenic and non-fluent variants of primary progressive aphasia. Logopedia 2017, 46, s.217-235 / p. 181-199 (wyd. anglojęzyczne).
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek E.J., Milewski S. Analiza porównawcza profilu zaburzeń językowych u pacjentów polskojęzycznych z wariantem logopenicznym i niepłynnym afazji pierwotnej postępującej. Forum Logopedyczne 2018, 26, 63-72
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca – diagnostyka różnicowa i terapia. w: Gerontologopedia [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 488-522.
 • Sitek E.J., Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.27-31.
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ, Skrzypkowska A, Narożańska E, Brockhuis B, Sławek J, Domagała A, Milewski S. Progresja zaburzeń językowych i poznawczych u pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej – seria przypadków. Aktualności Neurologiczne 2020; 20 (3): 125–135.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Brockhuis B, Sikorski R, Sławek J. Otępienie semantyczne — charakterystyka kliniczna ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologicznego profilu objawów. Polski Przegląd Neurologiczny 2020, 16(4), 244-248.
facebook_page_plugin